Purimpakketten

Purimpakketten ter bemoediging

Alle jongeren in Israël moeten in militaire dienst: jongens drie jaar en meisjes twee jaar. Dat is voor velen een zware tijd. Dat geldt in het bijzonder voor de naar schatting 250 militairen die de Messias belijden. Zij voelen zich vaak alleen staan. Om hen te bemoedigen en een hart onder de riem te steken, organiseert de gemeente Grace & Truth een jaarlijkse actie om de militairen ter gelegenheid van Purim een pakket te sturen. Het pakket heeft een waarde van ongeveer vijftig euro en bevat naast versnaperingen ook christelijke lectuur en een Bijbel. De reacties van de soldaten en hun ouders zijn elk jaar weer hartverwarmend.

Doet u ook mee aan deze jaarlijkse terugkerende actie voor de Israëlische jongeren? Dat kan heel eenvoudig door gebruik te maken van de doneerpagina op deze website. Alvast heel hartelijk bedankt!

AfbPurim